Đặt quảng cáo

Code chống coppy toàn tập cho Blogspot/Blogger

Bài viết liên quan:

Lướt qua một vòng Blog bạn bè thấy các bạn viết bài về việc Chống coppy bài viết blogspot, Chuyển hướng khi Ctrl + U - F12, Code chống chuột phải - chuột trái,...v.v...
Mục đích: hạn chế việc đánh cắp bản quyền từ template của các bạn,...
Hôm nay mình xin được phép tổng hợp lại đầy đủ tất cả những cách trên cho các bạn tiện sử dụng.

Code chống chuột phải và chuột trái

Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </body>
<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bituotblog/disable-copy.js"></script>
<style>
body{
-moz-user-select: none !important;
-webkit-touch-callout: none!important;
-webkit-user-select: none!important;
-khtml-user-select: none!important;
-moz-user-select: none!important;
-ms-user-select: none!important;
user-select: none!important;
}
</style>
Lưu ý: Code này chỉ chống chuột phải và chuột trái, không chống đước coppy với sao chép địa chỉ hình ảnh

CODE CHỐNG CHUỘT PHẢI

Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </head>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// JavaScript Document
var message="NoRightClicking"; function defeatIE() {if (document.all) {(message);return false;}} function defeatNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=defeatNS;} else{document.onmouseup=defeatNS;document.oncontextmenu=defeatIE;} document.oncontextmenu=new Function("return false")
//]]>
</script>

CODE CHỐNG CHUỘT trái

Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </head>
<style type='text/css'>
body{
-webkit-touch-callout: none;
-webkit-user-select: none;
-moz-user-select: none;
-ms-user-select: none;
-o-user-select: none;
user-select: none;}
</style>

CODE CHỐNG Ctrl + u, chống viewsourse, chống f12

Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </head>
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js'/>
<script type='text/javascript'>
checkCtrl=false $(&#39;*&#39;).keydown(function(e){
if(e.keyCode==&#39;17&#39;){ checkCtrl=false  } }).keyup(function(ev){
if(ev.keyCode==&#39;17&#39;){ checkCtrl=false } }).keydown(function(event){
if(checkCtrl){
if(event.keyCode==&#39;85&#39;){ return false; } } })
</script>
Và thay thẻ  <body> thành <body onkeydown="return false">

CHỐNG click chuột vào hình ảnh

Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </body>
<script type='text/javascript'>
$('body').on('contextmenu', 'img', function(e){ return false; });
</script>

Tự động chuyển hướng khi bấm ctr + u hoặc f12

Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </head> hoặc dưới thẻ <body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="http://niemstyle.blogspot.com/"}),shortcut.add("F12",function(){top.location.href="http://niemstyle.blogspot.com/"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+I",function(){top.location.href="http://niemstyle.blogspot.com/"}),shortcut.add("Ctrl+S",function(){top.location.href="http://niemstyle.blogspot.com/"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+C",function(){top.location.href="http://niemstyle.blogspot.com/"});
//]]>
</script>
 Các bạn thay link màu đỏ thành link bạn muốn chuyển hướng đến.

Nguồn: TSM Blogger (Phú Cường Blogger), Star Cường IT, Tính Getter, Chia sẻ 69, Tôi Là Quản Trị

Phan Niệm

Không muốn hoặc không thích, không tồn tại hoặc không thể! Cám ơn các bạn đã ghé thăm, chúc các bạn có những phút giây thoải mái và bổ ích trên blog của mình! Thanks for... Xem thêm về tôi

 1. Hay thật nhưng đôi lúc nó cũng khó chịu vler luôn ý :v

  ReplyDelete
  Replies
  1. Khó khăn trong việc chỉnh sữa sao chép trên Blog của mình :v

   Delete
 2. Em nghĩ là cái này share hơi bị nhiều r đó anh.. Mà anh tổng hợp lại hết rồi nên bài viết hay đó :_)

  ReplyDelete
 3. Nhìn cái tên hiển thị của em thấy sao sao á :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nhìn lạ lạ ngta tò mò mới click vào xem :v

   Delete
 4. Replies
  1. thanh menu cũ ảnh hưởng tốc độ load qá nên a xoá rồi

   Delete
 5. Tổng hợp lại cũng hay đấy anh ^^

  ReplyDelete
 6. Replies
  1. A tối ưu Js với cái menu mà, cái menu mặc định là lag nhất á!

   Delete
  2. Tối ưu Js như nào anh. Em khg rành mấy vụ tối ưu web

   Delete
 7. Em vào đây dán url blog em vào xem tối ưu đc bao nhiu điểm, rồi nó hướng dẫn e cách khắc phục cũng như tối ưu ntn luôn!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mobile em được 59. Pc em được 74

   Delete
  2. Nói chung mình như vậy là tạm ok rồi, chứ muốn lên điểm cao nữa thì phải bỏ thêm js, mà bỏ thêm thì hồi Blog lộn xà ngầu lên :v

   Delete
  3. :v Thôi thì có sao để vậy :v

   Delete
 8. Lâu không ghé thăm blog anh Niệm nè <3

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thế giờ ghé thăm rồi thì thấy thế nào?

   Delete
 9. Sao cmt nhiều vậy anh ? 4567 cmt @@ mà bình luận xong thấy k lên cmt :v

  ReplyDelete
  Replies
  1. Em ko thấy 1 dãy số a ghi à 1234567 haha @@

   Delete
 10. Anh Niệm dễ thương quá :) yêu anh . anh yêu em không ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Em ơi! ngta thường nói, vui thôi đừng vui quá nha @@

   Delete
  2. iu đương cái gì ở đây ^^

   Delete
 11. hình như chèn mấy cái này vào nó cũng hơi lag phải ko a?

  ReplyDelete
  Replies
  1. ko nha e, cái này hoàn toàn ko ảnh hưởng gì đến tốc độ load

   Delete
 12. Thanh Menu nhìn quen quen sao ấy nhỉ !!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cái thanh menu :v Em lấy bên BSW :v Giờ anh lấy ngược của em :v Hai anh em mình nợ BSW :v

   Delete