Code chống coppy toàn tập cho Blogspot/Blogger

Code chống coppy toàn tập cho Blogspot/Blogger


Lướt qua một vòng Blog bạn bè thấy các bạn viết bài về việc Chống coppy bài viết blogspot, Chuyển hướng khi Ctrl + U - F12, Code chống chuột phải - chuột trái,...v.v...
Mục đích: hạn chế việc đánh cắp bản quyền từ template của các bạn,...
Hôm nay mình xin được phép tổng hợp lại đầy đủ tất cả những cách trên cho các bạn tiện sử dụng.

Code chống chuột phải và chuột trái

Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </body>
<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bituotblog/disable-copy.js"></script>
<style>
body{
-moz-user-select: none !important;
-webkit-touch-callout: none!important;
-webkit-user-select: none!important;
-khtml-user-select: none!important;
-moz-user-select: none!important;
-ms-user-select: none!important;
user-select: none!important;
}
</style>
Lưu ý: Code này chỉ chống chuột phải và chuột trái, không chống đước coppy với sao chép địa chỉ hình ảnh

CODE CHỐNG CHUỘT PHẢI

Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </head>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// JavaScript Document
var message="NoRightClicking"; function defeatIE() {if (document.all) {(message);return false;}} function defeatNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=defeatNS;} else{document.onmouseup=defeatNS;document.oncontextmenu=defeatIE;} document.oncontextmenu=new Function("return false")
//]]>
</script>

CODE CHỐNG CHUỘT trái

Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </head>
<style type='text/css'>
body{
-webkit-touch-callout: none;
-webkit-user-select: none;
-moz-user-select: none;
-ms-user-select: none;
-o-user-select: none;
user-select: none;}
</style>

CODE CHỐNG Ctrl + u, chống viewsourse, chống f12

Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </head>
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js'/>
<script type='text/javascript'>
checkCtrl=false $(&#39;*&#39;).keydown(function(e){
if(e.keyCode==&#39;17&#39;){ checkCtrl=false  } }).keyup(function(ev){
if(ev.keyCode==&#39;17&#39;){ checkCtrl=false } }).keydown(function(event){
if(checkCtrl){
if(event.keyCode==&#39;85&#39;){ return false; } } })
</script>
Và thay thẻ  <body> thành <body onkeydown="return false">

CHỐNG click chuột vào hình ảnh

Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </body>
<script type='text/javascript'>
$('body').on('contextmenu', 'img', function(e){ return false; });
</script>

Tự động chuyển hướng khi bấm ctr + u hoặc f12

Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </head> hoặc dưới thẻ <body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="http://niemstyle.blogspot.com/"}),shortcut.add("F12",function(){top.location.href="http://niemstyle.blogspot.com/"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+I",function(){top.location.href="http://niemstyle.blogspot.com/"}),shortcut.add("Ctrl+S",function(){top.location.href="http://niemstyle.blogspot.com/"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+C",function(){top.location.href="http://niemstyle.blogspot.com/"});
//]]>
</script>
 Các bạn thay link màu đỏ thành link bạn muốn chuyển hướng đến.

Nguồn: TSM Blogger (Phú Cường Blogger), Star Cường IT, Tính Getter, Chia sẻ 69, Tôi Là Quản Trị
 1. Hay thật nhưng đôi lúc nó cũng khó chịu vler luôn ý :v

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khó khăn trong việc chỉnh sữa sao chép trên Blog của mình :v

   Xóa
 2. Em nghĩ là cái này share hơi bị nhiều r đó anh.. Mà anh tổng hợp lại hết rồi nên bài viết hay đó :_)

  Trả lờiXóa
 3. Nhìn cái tên hiển thị của em thấy sao sao á :)

  Trả lờiXóa
 4. Tổng hợp lại cũng hay đấy anh ^^

  Trả lờiXóa
 5. Trả lời
  1. A tối ưu Js với cái menu mà, cái menu mặc định là lag nhất á!

   Xóa
  2. Tối ưu Js như nào anh. Em khg rành mấy vụ tối ưu web

   Xóa
 6. Em vào đây dán url blog em vào xem tối ưu đc bao nhiu điểm, rồi nó hướng dẫn e cách khắc phục cũng như tối ưu ntn luôn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mobile em được 59. Pc em được 74

   Xóa
  2. Nói chung mình như vậy là tạm ok rồi, chứ muốn lên điểm cao nữa thì phải bỏ thêm js, mà bỏ thêm thì hồi Blog lộn xà ngầu lên :v

   Xóa
  3. :v Thôi thì có sao để vậy :v

   Xóa
 7. Lâu không ghé thăm blog anh Niệm nè <3

  Trả lờiXóa
 8. Sao cmt nhiều vậy anh ? 4567 cmt @@ mà bình luận xong thấy k lên cmt :v

  Trả lờiXóa
 9. Anh Niệm dễ thương quá :) yêu anh . anh yêu em không ?

  Trả lờiXóa
 10. hình như chèn mấy cái này vào nó cũng hơi lag phải ko a?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ko nha e, cái này hoàn toàn ko ảnh hưởng gì đến tốc độ load

   Xóa
 11. Thanh Menu nhìn quen quen sao ấy nhỉ !!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cái thanh menu :v Em lấy bên BSW :v Giờ anh lấy ngược của em :v Hai anh em mình nợ BSW :v

   Xóa

Đăng ký bản tin

Đăng ký email để không bỏ lỡ những bài viết hay