Khi con trai cần...

Thẻ meta SEO kết hợp tăng tốc đầy đủ nhất cho blogspot/blogger

Bài viết ngẫu nhiên


Xin chào mọi người! Hôm nay mình share bộ thẻ Meta SEO kết hợp tăng tốc Blog cho các bạn!
Bộ thẻ này khá tiện và đầy đủ nhất 2017. Mong rằng sẽ giúp ích được cho các bạn!

<link type='text/css' rel='stylesheet' href='https://www.blogger.com/static/v1/widgets/2258130529-css_bundle_v2.css' />
<!-- [ Meta Tag SEO ] -->
<meta content='sat, 02 jun 2020 00:00:00 GMT' http-equiv='expires'/>
<meta charset='utf-8'/>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<link href='http://niemstyle.blogspot.com/' rel='openid.delegate'/>
<link href='http://niemstyle.blogspot.com/' rel='canonical'/>
<!-- DNS Prefetch -->
<link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.blogger.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//maxcdn.bootstrapcdn.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//fonts.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//use.fontawesome.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//ajax.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//resources.blogblog.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.facebook.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//plus.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.youtube.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//feedburner.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.pinterest.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.linkedin.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//feeds.feedburner.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//github.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//player.vimeo.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//platform.twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//apis.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//connect.facebook.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//cdnjs.cloudflare.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.google-analytics.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//pagead2.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//googleads.g.doubleclick.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.gstatic.com' rel='preconnect'/>
<link href='//www.googletagservices.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//static.xx.fbcdn.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//tpc.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//syndication.twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<!-- Chrome, Firefox OS, Opera and Vivaldi -->
<meta content='#006e78' name='theme-color'/>
<!-- Windows Phone -->
<meta content='#006e78' name='msapplication-navbutton-color'/>
<!-- iOS Safari -->
<meta content='black' name='apple-mobile-web-app-status-bar-style'/>
<!-- SEO PAGE-->
<meta content='blogger' name='generator'/>
<meta content='index,follow' name='Googlebot'/>
<meta content='index,follow,noodp' name='robots'/>
<meta content='noodp' name='robots'/>
<link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<meta content='Copyright @ Ni?m Style Blog.' name='copyright'/>
<!--Title and description -->
<title>Ni?m Style Blog</title>
<meta content='Ni?m Style Blog - Chia S? Ki?n Th?c Th? Thu?t v? Công Ngh?, Máy Tính, Facebook, Blogspot, Template Blogger,... - niemstyle.blogspot.com' name='description'/>
<script type='application/ld+json'>{ "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://www.bacsiwindows.com/", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "http://www.bacsiwindows.com/?q={search_term}", "query-input": "required name=search_term" } }</script>
<meta content='niemstyle bog, Ni?m Style Blog,Blog th? thu?t công ngh?,Chia s? ki?n th?c th? thu?t,Th? thu?t máy tính,th? thu?t facebook,th? thu?t youtube,th? thu?t blogger,th? thu?t blogspot,th? thu?t internet, th? thu?t ki?m ti?n,?nh bìa facebook,bacsiwindows,template blogger, template blogspot, thi?t k? website, thi?t k? blogger, thi?t k? blogspot, th? thu?t blog, th? thu?t hay, th? thu?t máy tính, th? thu?t internet, ph?n m?m, youtube, facebook, internet' name='keywords'/>
<link href='https://niemstyle.blogspot.com/feeds/posts/default' rel='alternate' title='Ni?m Style Blog - Atom' type='application/atom+xml'/>
<link href='https://niemstyle.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss' rel='alternate' title='Ni?m Style Blog - RSS' type='application/rss+xml'/>
<link href='http://www.blogger.com/feeds/2231081798976481617/posts/default' rel='alternate' title='Ni?m Style Blog - Atom' type='application/atom+xml'/>
<!-- [ Social Media Meta Tag ] -->
<meta content='Ni?m Style Blog' property='og:site_name'/>
<meta content='Ni?m Style Blog - Chia S? Ki?n Th?c Th? Thu?t v? Công Ngh?, Máy Tính, Facebook, Blogspot, Template Blogger,... - niemstyle.blogspot.com' name='description'/>
<meta content='Ni?m Style Blog' property='og:title'/>
<meta content='website' property='og:type'/>
<meta content='Ni?m Style Blog - Chia S? Ki?n Th?c Th? Thu?t v? Công Ngh?, Máy Tính, Facebook, Blogspot, Template Blogger,... - niemstyle.blogspot.com' property='og:description'/>
<meta content='https://3.bp.blogspot.com/-t1pCs4cCiQI/WX2UTZdr2HI/AAAAAAAABrA/uwJW5if7eHgPW8VeNdWm4rQtSDWo_-q0wCLcBGAs/s400/niem.jpg' property='og:image'/>
<!-- FACEBOOK META -->
<meta content='https://www.facebook.com/niemstyle.td' property='article:author'/>
<meta content='https://www.facebook.com/niemstyle.td' property='article:publisher'/>
<meta content='100009727774412' property='fb:app_id'/>
<meta content='niemstyle.td' property='fb:admins'/>
<meta content='vi_VN' property='og:locale'/>
<meta content='vi-VN' property='og:locale:alternate'/>
<!-- TWITTER META -->
<meta content='summary' name='twitter:card'/>
<meta content='Ni?m Style Blog' name='twitter:title'/>
<meta content='NiemStyle.TD' name='twitter:site'/>
<meta content='NiemStyle.TD' name='twitter:creator'/>
<!--Save Cache-->
<include expiration='7d' path='*.css'></include>
<include expiration='7d' path='*.js'></include>
<include expiration='3d' path='*.gif'></include>
<include expiration='3d' path='*.jpeg'></include>
<include expiration='3d' path='*.jpg'></include>
<include expiration='3d' path='*.png'></include>

Phan Niệm

Không muốn hoặc không thích, không tồn tại hoặc không thể! Cám ơn các bạn đã ghé thăm, chúc các bạn có những phút giây thoải mái và bổ ích trên blog của mình! Thanks for... Xem thêm về tôi

Đăng nhận xét