Code Photoshop Online cho Blogspot/Blogger

Like Rê chuột vào nút Like để chọn biểu tượng cảm xúc
BFG Group
Загрузка...


Code:
<style>
#sidebar-wrapper
{
display:none !important;
}
#main-wrapper
{
width: 100%;height="400"
}
#main-atas
{f
width: 100%;
}
.widget iframe{height: 830px}
.sidebar-wrapper{display:none}
</style><br />
<div>
<iframe frameborder="0" height="400" id="pixlr" src="https://pixlr.com/editor/" width="100%"></iframe><br /></div>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Loading...